Zásady ochrany osobných údajov - Ochrana údajov a prenos údajov prostredníctvom SSL certifikátu!!!

 (Posledná úprava: 31. január 2018)


 Sme si vedomí toho, že téma ochrany údajov pri nakupovaní prostredníctvom internetu je mimoriadne dôležitá. Preto sú všetky Vaše osobné údaje (adresa, zákaznícke číslo, e-mailová adresa atď) zo všetkých formulárov na našej stránke prenášané zašifrované pomocou techniky SSL  (Secure Socket Layer) a tým sú chránené pred prístupom nepovolanej osoby a pred zneužitím cudzou osobou.

Kedy ModneVeci s.r.o. používa a spracúva osobné údaje?

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť ModneVeci s.r.o. so sídlom Veľký Lipník  226, 065 33, Slovensko, IČO: 47 826 452. Spoločnosť ModneVeci s.r.o.  kladie veľký dôraz na nakladanie s Vašimi osobnými údajmi. Riadime sa zákonmi o ochrane osobných údajov a preto spoločnosť  ktoré sú zhromažďované výlučne pre potreby Versabe a spracovávané pre realizáciu hospodárskej činnosti firmy, organizáciu propagačných a reklamných akcií. Samozrejme môžete naše webové stránky navštíviť aj bez toho aby ste museli uviesť akékoľvek osobné údaje. V niektorých prípadoch od Vás ale tieto údaje potrebujeme, a to:

•     pri objednávke

•     pri použití programu „ELITE PROGRAM“

•     pri kontakte s nami

•     pri účasti na súťažiach

•     pri vyžiadaní katalógu

•     pri predplatení/zrušení newslettera

•     pri telefonickej podpore

Vaše údaje nám pomáhajú individuálne vytvárať a stále zlepšovať Váš zážitok z nakupovania. Používame jednotlivé osobné údaje na realizáciu objednávok, na dodávanie tovaru, na realizáciu platby, aby sa predišlo zneužitiu našich internetových stránok a aby sme Vás informovali o objednávkach, produktoch, službách a ponukách.

Pri udelení súhlasu so spracúvávaním osobných údajov udelíte súhlas, tento súhlas je dobrovoľný a možno ho kedykoľvek odvolať. Maximálna doba uloženia osobných údajov je 10 rokov.

Pre rýchlejšiu komunikáciu Vás prosíme, aby ste nám udali Vašu e-mailovú adresu. Samozrejme ju používame na reklamné účely iba vtedy, ak k tomu dáte výslovný súhlas.

Ďalej používame a spracúvame Vaše údaje o adrese a objednávacie údaje tak pre vlastné, ako aj pre cudzie marketingové účely našich podnikov v koncerne, zaoberajúcom sa zasielateľskou službou a odovzdávame za týmto účelom tieto údaje i ďalším osobám.

Samozrejme môžete povolenie na používanie, spracovanie a odovzdávanie údajov kvôli marketingovým účelom kedykoľvek odvolať tým, že nám pošlete príslušnú správu. Toto môžete urobiť poštou oznámením ModneVeci s.r.o. so sídlom Veľký Lipník  226, 065 33,, alebo zaslaním e-mailu na adresu info@versabe.com

 

Prevádzkovateľom osobných údajov ModneVeci s.r.o. je oprávnený spracovávať osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľov, blízka firma : J&J Holding so sídlom Veľký Lipník  226, 065 33, prevádzka webových stránok: IRISOFT, s.r.o.,  Pod Juhom 6477, Trenčín, SR webhostingová činnosť: ACTIVE 24,  s.r.o., Sokolovská 394/17, 186 00 Prahaga 8, Čechyská republika a IRISOFT, s.r.o.,  Pod Juhom 6477, Trenčín, SR,  kuriérska služba: Slovak Parcel Service s. r. o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, FROGMAN s.r.o. Rybníky IV 738, 760 01 Zlín, Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 1, Česká pošta, s.p. Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, PPL CZ s.r.o., K Borovému 99, Jažlovice, 251 01, Říčany, DPDHL Group, zasielanie noviniek: ACTIVE 24,  s.r.o., Sokolovská 394/17, 186 00 Prahaga 8 online platba: GLOBAL PAYMENTS EUROPE V Olšinách 80/626 100 00  Praha 10 – Strašnice Česká republika. Slovenská sporiteľňa, a. s. Stiahnutie zásielok: FROGMAN s.r.o. Rybníky IV 738, 760 01 Zlín, Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 1, FROGMAN s.r.o. Rybníky IV 738, 760 01 Zlín, Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 1

Od účinnosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie“) , ktoré nadobudne účinnosť dňa 25.05.2018 máte právo v zmysle článkov 12 až 22 Nariadenia na transparentné spracovávanie osobných údajov, právo na informácie a prístup k údajom, právo na opravu a vymazanie údajov (na zabudnutie), právo na obmedzenie spracúvania údajov a právo na prenosnosť údajov. V zmysle uvedeného máte právo aj vzniesť námietku pri spracovávaní pre účely priameho marketingu, vrátane profilovania. Máte právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania. Pre podrobnejšie informácie o spracovávané osobných údajov sa môžete obrátiť na prevádzkovateľa na kontaktnej adrese ModneVeci s.r.o.,  alebo emailom na adrese info@versabe.com. Dozorným orgánom je Úrad pre ochranu osobných údajov, https://dataprotection.gov.sk/uoou/, u ktorého môžete podať sťažnosť.

 

 

Čo robia Versabe s Vašimi osobnými údajmi?

Osobné údaje uložíme v prvom rade kvôli optimálnej realizácii objednávky a za tým účelom ju prípadne poskytneme ďalším subjektom. V tejto súvislosti je možné si napríklad predstaviť poskytnutie údajov dodávateľovi, ktorý Vám dodáva tovar priamo z výroby či iné možnosti. Tieto údaje príjemcu smú byť použité výhradne na realizáciu objednávky. Iné použitie osobných údajov bez vášho osobného súhlasu nie sú povolené. Vaše údaje o adrese a kontaktné údaje používame, tak pre vlastné účely, ako aj pre cudzie marketingové účely našich podnikov v koncerne, zaoberajúcom sa zasielateľskou službou a odovzdávame za týmto účelom tieto údaje i ďalším osobám.

Vami poskytnuté kontaktné údaje s vaším súhlasom sme oprávnení používať k zasielaniu marketingových informácií, vrátane elektronických newsletterov.

Samozrejme povolenie na používanie, spracovanie a poskytovanie údajov kvôli marketingovým účelom je dobrovoľné a môžete ho kedykoľvek odvolať tým, že nám pošlete správu. Môžete to urobiť poštou na adresu ModneVeci s.r.o. so sídlom Veľký Lipník  226, alebo zaslaním e-mailu na adresu info@versabe.com
 

Používa Versabe Cookies?

Versabe používa Cookies, ktoré nám umožňujú spríjemniť Vám Váš nákup čo možno najviac. V našich Cookies nie sú uložené žiadne osobné údaje.

Čo vlastne „cookie“ je?
Jedná sa o malé textové súbory, ktoré sa pri návšteve internetovej stránky prenášajú do počítača návštevníka. Ukladajú sa na pevnom disku s presne určenou životnosťou a využívajú sa počas návštevy stránky tzv. „Internet Session“ a vytvárajú takzvanú  Session-Cookie.

Automaticky sa z pevného disku vymazávajú pri uzatvorení internetového prehliadača.


Sú s Cookies spojené riziká?
Občas sa hovorí, že cookies sú pre počítač používateľa nebezpečné. Ale preto, že sa jedná o jednoduché textové súbory, tak nemôžu vykonávať žiadne aktivity, ale iba uchovávať informácie. Mali by ste vedieť, že:

každý internetový server dokáže prečítať iba tie cookies, ktoré sám vytvoril.

prostredníctvom cookies sa neprenášajú do počítača žiadne vírusy.

cookies nedokážu v žiadnom prípade prenášať z Vášho počítača žiadne údaje.

takisto cookies nedokážu posielať z Vášho počítača žiadne e-maily.

 

Ak i napriek tomu máte obavy z cookies, môžete svoj prehliadač nastaviť tak, že cookies nebudú vôbec alebo aspoň nepozorované akceptované.

Takto nastavíte používanie Cookies vo Vašom prehliadači!

Internet Explorer:

otvorte v menu "Nástroje" záložku „Možnosti siete internet".

vyberte kartu „Ochrana osobných údajov“.

nastavením na „Blokovať všetky súbory Cookies“ zabránite akémukoľvek ukladaniu Cookies.

vďaka posuvnému regulátoru môžete previesť nastavenie podľa vlastného uváženia.

okrem toho máte možnosť pomocou tlačidla „Spresnenie“ previesť svoje vlastné nastavenia.

znovu aktivujte v otvorenom okne výber „prepísať automatické spracovávanie súboru cookies“ a vyberte nastavenie  „zobraziť výzvu“ a pri každom súbore cookies obdržíte hlásenie

bližšie informácie o možnostiach obdržíte prostredníctvom funkcie pomocník.

svoje nastavenia potom potvrďte stlačením tlačidla  "OK" na všetkých otvorených oknách.

Porovnateľné možnosti nastavenia nájdete i v prehliadači Firefox v menu „nástroje“ a podmenu „možnosti“. Nastavenia preveďte na karte „súkromie“ a „bezpečnosť“, kde v časti "Cookies" môžete previesť nastavenia podľa svojho želania. Berte do úvahy to, že odmietnutie Cookies môže viesť k obmedzenému používaniu internetových stránok. Ak vložíte napríklad do košíka tovar, prečíta si náš server kód z Cookies a tak si pamätá, že tovar patrí do Vášho košíka. Ak navštívite po Vašej ceste za nákupom na www.versabe.com ďalšie webové stránky a vrátite sa potom späť na našu stránku, je Váš košík naďalej naplnený. Táto služba je možná iba pri používaní Cookies!

Odporúčame Vám preto, aby ste nechali príjem Cookies zapnutý.

Údaje vyplývajúce z používania Internetového obchodu a stránok social media

Používanie cookies:

Počas návštevy Internetového obchodu sa do počítača kupujúceho uložia textové súbory (ďalej: Cookies). Správca súborov používa hlavne tzv. Session-Cookies, ktoré sa po zatvorení prehliadača ihneď vymažú. Pomocou týchto sa dá zobraziť obsah košíka počas prezeraní akejkoľvek stránky, Kupujúci tu si môže prečítať koľko tovaru pridal do košíka a aká je ich aktuálna jednotná cena. Tieto textové súbory neobsahujú osobné údaje.

Okrem toho Správca súborov používa aj také Cookies, ktoré sú použiteľné počas viacerých návštev. Tie cookies neobsahujú údaje o adrese (ako napríklad meno Kupujúceho, e-mailovú adresu, atď.) alebo iné osobné údaje, iba nasledujúce údaje: IP adresa Kupujúceho. Na základe týchto Cookies je ponuka Internetového obchodu Správcu súborov viac priateľskejšia, účinnejšia a bezpečnejšia. Vďaka týmto súborom je možné napríklad to, že na webovej stránke sa objavujú tie informácie, ktoré vyhovujú záujmom Kupujúceho. Jediným cieľom je to, aby sa ponuka čo najlepšie prispôsobila požiadavkám Kupujúceho a aby prezeranie bolo čo najpohodlnejšie. Identifikácia osoby Kupujúceho prostredníctvom týchto Cookies nie je možná.

Samozrejme, prehliadač je možné nastaviť aj tak, aby Cookies používané počas viacerých návštev neuložil na pevný disk, avšak jednotlivé funkcie Internetového obchodu môže Kupujúci využívať iba pri používaní Cookies. Napríklad, ak vložíte tovar do košíka, server prečíta kód Cookies a takto si zapamätá, že tovar patrí do košíka Kupujúceho. Ak Kupujúci počas nákupu v Internetovom obchode navštívi ďalšie webové stránky a potom sa vráti k nákupu, v košíku ostane všetko, čo bolo predtým pridané. Táto služba je možná napríklad len pri povolení používania cookies. Preto Správca súborov navrhuje, aby Kupujúci nechal zapnuté Cookies.

Prezeranie a odstránenie Cookies je kedykoľvek možné, prostredníctvom nastavenia internetového prehliadača, o čom získate ďalšie informácie pomocou funkcie prehliadača „Pomocník“.

Používanie eTracker:

Naša stránka používa program Google Analytics, službu internetovej analýzy spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics funguje rovnako na báze cookies, a síce textových súborov, ktoré sa archivujú vo Vašom počítači a umožnia analýzu používania našej webovej stránky. Informácie vytvorené prostredníctvom cookies a prostredníctvom Vášho používania tejto stránky sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google v USA , kde sa aj archivujú. Avšak, Vaša IP adresa prejde v predom skrátenej forme v prípade, že sa nachádza v rámci členských štátov Európskej Únie, alebo v iných zmluvných krajinách Dohody o európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch prechádza celá IP adresa na Google server nachádzajúci sa v USA, kde dochádza potom ku skráteniu. Google tieto informácie používa na to, aby vyhodnotil používanie webovej stránky prostredníctvom Vás, aby vyhotovil oznámenie o aktivitách, a aby poskytoval ďalšie služby prevádzkarom stránky ohľadne používania webovej stránky. Preposlaná IP adresa z vášho prehliadača nie je kombinovaná v rámci Google Analytics s inými Google údajmi.

Používanie Google Analytics:

Správnym nastavením prehliadača môžete zabrániť ukladaniu cookies. Okrem toho, preposielaniu a spracovávaniu údajov (vrátane IP adresy) vytvorených prostredníctvom cookies a prostredníctvom Vášho používania internetovej stránky môžete predísť, ak si stiahnete a nainštalujete tento pomocný prehliadač (plugin) z nasledujúcej stránky: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Google AdWords remarketing:

Počas návštevy našej stránky posielame na počítač návštevníka jeden alebo viac cookies, to znamená malý súbor obsahujúci jeden reťazec, pomocou ktorého(ktorých) bude možné identifikovať jeho prehliadač. Tieto cookies sú zabezpečené cez Google, ich využívanie prebieha prostredníctvom systému Google Adwords. Tieto cookies posielame na počítač návštevníka až po návšteve jednotlivých pod-stránok, takže v týchto archivujeme iba skutočnosť a čas návštevy pod-stránky, žiadne ďalšie informácie. Externí dodávatelia, medzi ktorými aj Google, archivujú pomocou týchto cookies ak už užívateľ predtým navštívil webovú stránku inzerujúceho, pričom na základe toho mu uverejňujú inzeráty na internetových stránkach externých dodávateľov - medzi ktorými aj Google.

Cookies z Google môžu používatelia zakázať na stránke slúžiacej na vypnutie Google oznámení. (Toto môže pre používateľov znamenať aj to, že na stránke Network Advertising Initiative môžu zakázať aj cookies externých dodávateľov.)

Webtracking:

Na tejto internetovej stránke používame technológiu Facebook Custom Audience; ide o nástroj, ktorý poskytuje Facebook a ktorý nám umožňuje merať a zhromažďovať údaje o našich používateľoch pomocou cookies, web beacons a podobných technológií a efektívnejšie prispôsobovať svoje reklamné aktivity na Facebooku napríklad tak, že sa príspevky budú zobrazovať len návštevníkom našej webovej stránky. Facebooku pritom neodosielame žiadne osobné údaje. Údaje zachytené pomocou tejto technológie sa Facebooku odovzdávajú výlučne zakódované. Osobné údaje jednotlivých používateľov pre nás nie sú viditeľné. Ďalšie informácie o tejto webovej technológii nájdete vo vyhlásení Facebooku o ochrane údajov na https://www.facebook.com/about/privacy/. Tu môžete deaktivovať získavanie údajov prostredníctvom technológie Custom Audience https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

Napojenie na sociálne pluginy:

Napojenie na sociálne pluginy: Na www.versabe.com sa využívajú sociálne pluginy Facebooku, Googlu a Pinterestu s cieľom urobiť on-line obchod osobnejším. Preto používame tlačidlo „LIKE“ (známe aj ako tlačidlo „Páči sa mi“), tlačidlo „Google +1“, ako aj tlačidlo Pinterestu „Pin-It“. Ide o ponuky amerických spoločností Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA), Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) a Pinterest Inc. (808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA).

Keď navštívite stránku www.versabe.com , ktorá obsahuje takýto plugin, vytvorí sa priame prepojenie na Facebook a Google+. Ak ste prihlásení na Facebooku alebo Googli, môžu tieto pluginy priradiť návštevu Vášmu účtu na Facebooku, príp. na Google+. Keď interagujete s pluginmi, napríklad keď stlačíte tlačidlo „Páči sa mi“ alebo keď zanecháte komentár, prenesie sa príslušná informácia z Vášho prehliadača priamo na Facebook a tam sa uloží. Odhlásenie sa z Facebooku, resp. z Google+ zabráni priradeniu údajov k Vášmu profilu. O používaní vašich údajov po súhlase poskytujú všetky spoločnosti na svojich internetových stránkach (Facebook Informácie o ochrane údajov, Google Vyhlásenie o ochrane údajov, Pinterest Privacy Policy) detailné informácie týkajúce sa druhu, účelu a ďalšieho spracovania Vašich údajov. Tu nájdete aj ďalšie informácie o svojich právach a možnostiach nastavenia ochrany svojho súkromia, ako aj o možnosti odvolania.

Retargetingové technológie:

Táto webová stránka používa na internete retargetingovú technológiu. Tá umožňuje cielene osloviť reklamou tých používateľov internetu, ktorí sa už zaujímali o náš obchod a naše výrobky. Zo štúdií vieme, že používanie personalizovanej reklamy prispôsobenej záujmom používateľov je pre používateľov internetu zaujímavejšie ako reklama, ktorá nemá taký osobný rozmer. Reklamné prostriedky sa pri retargetingu využívajú na základe analýzy predchádzajúceho spotrebiteľského správania, založenej na cookie. Samozrejme sa ani tu neukladajú žiadne osobné údaje a rovnako samozrejmé je používanie retargetingovej technológie, pri ktorom sa zohľadňujú platné právne predpisy  na ochranu údajov.

Prosíme, berte do úvahy: 

Tu máte možnosť namienať proti zobrazovaniu pluginov pre sociálne siete. Na základe vašej námietky sa aktivuje súbor cookie, ktorý bude trvalo zabraňovať prenosu dát na Facebook a Google, s výnimkou prípadu, ak ste tento súbor cookie vo vašom prehliadači cielene alebo prostredníctvom „Odstrániť všetky súbory cookie“ vymazali. Námietku môžete kedykoľvek zopakovať.“

 

Ochrana osobných údajov počas live chatu

Táto webová stránka používa smartsupp.com, live chat softwer spoločnosti smartsupp. Smartsupp využíva Cookies, textové súbory, ktoré ukladá do Vášho PC a ktoré vám umožňujú osobný rozhovor vo forme chatu v reálnom čase. Na použitie live chatu je potrebné vyplniť email a meno. Tieto osobné údaje slúžia len na dobu odpovede pre zákazníka. Prípadne pre off-line odpovede. Zhromažďované budú len po dobu komunikácie so zákazníkom


 

back to top